top of page

Test sistemleri, bir cihazın veya sistemin belirli özelliklerini test etmek için tasarlananmış sistemlerdir. Bu sistemler, bir cihazın doğru şekilde çalışıp çalışmadığını veya belirli bir standarda uygun olup olmadığını kontrol etmek için endüstriyel, ticari, tıbbi ve askeri alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Cihazların güvenilirliğini ve dayanıklılığını arttırarak kullanıcıların güvenliğini sağlamayı amaçlayan çeşitli test sistemleri firmamızca tasarlanıp üretilebilmektedir.

FÜZE TEST KABİNİ.png
Jet yakıtı test tankı.png
EMNİYET FRENİ TEST DÜZENEĞİ.png
60000 RPM test ünitesi.png

Füze Test Kabini
 

Jet Yakıtı Test Tankı
 

Emniyet Freni Test Düzeneği
 

60000 RPM Test Ünitesi

lazer kesim

TEST SİSTEMLERİ

20000 RPM test ünitesi.png

20000 RPM Test Ünitesi

Büyük tip yanma odası.png

Büyük Tip Yanma Odası

bottom of page