top of page

Etik İlkelerimiz

Yedic Mühendislik olarak hem kuruluşa ait hem de kişisel karar verme süreçlerinde; 
Çoğunluğun iyiliğini düşünerek,
Doğruyu söylemeyi bir görev bilerek,
Tüm insanların saygı duyulmayı hak ettiğine inanarak,
Tüm firma olarak tanımlanabilir ve güvenilir olarak,
Görevleri yerine getirirken kişisel çıkarlar gözetmeyerek hareket etmekteyiz.


Yedic Mühendislik;
Çalışanlarının iş güvenliği, ifade özgürlüğü, adil tazminat haklarına sahip çıkar ve haksız işten çıkarmalara karşıdır.
Çalışanlar arasında bilgi uçurma olaylarını engeller ve gizliliği korur.
İşe alma ve çalışma süreçlerinde; ırk, etnik veya ulusal köken, cinsiyet veya cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, din, engellilik ve yasal olarak korunan herhangi bir statüde ayrım gözetmeden çalışanlarına eşit haklar sağlar.

1/3
bottom of page