Kalite Politikamız

Yedic Mühendislik olarak belirlediğimiz kalite politikamız;

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayışı tüm süreçlerimizde benimsemek,

Maliyet düşürüp karlılığı arttırmak amacıyla ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekle kalmayıp gelişimin bir parçası olmak,

Çalışanların yetkinliklerini en üst seviyede ve en verimli şekilde kullanabilmeleri adına ekip çalışmasına önem vererek Yönetim Sistemlerimizin yapısını ve işleyişini sürekli iyileştirmek,

Kalite bilincini firma bünyesindeki tüm çalışanlara aşılamak,

Sorumluluk bilinci yüksek tedarikçilerle çalışmak,

En uygun ve doğru biçimde, doğru zamanda, en ekonomik çözümleri üretmek,

Yürütülen projeleri; zamanında, teknik yeterlilikleri sağlanarak, bütçe aşımı yapmaksızın istenen kalitede sonuçlandırmak,

Yasalara, mevzuatlara ve etik ilkelere uygun davranmak,

Topluma ve çevreye saygılı olmak koşuluyla iş hacmini sürekli genişleterek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Çevre Politikamız

Yedic Mühendislik olarak Çevre Politikasına ilişkin taahhütlerimiz aşağıdadır:

Tüm proseslerimizde çevremizi korumayı ilke edinerek hareket etmek,

Sosyal sorumluluklarımızı ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Başta çalışanlarımız olmak üzere tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunarak bu bilinci geliştirmek, yaygınlaştırmak ve sürdürmek,

Çevresel performansımızı ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek ve bunun devamlılığını sağlamak,

Ekip olarak çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesini benimseyerek atıklarımızı minimize etmek ve oluşan atıklarımızı çevreye en zararsız hale getirerek kirliliği önlemek.

Yönetim Sistemleri belgelerimizi aşağıdaki fotoğraflara tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

ISO 9001
ISO 14001-1.jpg
ISO 27001-1.jpg
ISO 10002-1.jpg
ISO 45001-1.jpg