ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ

Yedic Mühendislik olarak tüm çalışanlarımızın tam katılımı ile oluşturduğumuz ve benimsediğimiz ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ettiğimiz entegre sistem politikamız aşağıdaki gibidir:

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayışı tüm süreçlerimizde benimsemek,

Maliyet düşürüp karlılığı arttırmak amacıyla ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekle kalmayıp gelişimin bir parçası olmak,

Kalite bilincini firma bünyesindeki tüm çalışanlara aşılayarak sistemin yapısını ve işleyişini sürekli iyileştirmek ,

En uygun ve doğru biçimde, doğru zamanda, en ekonomik çözümleri üretmek,

Yasalara, mevzuatlara ve etik ilkelere uygun davranmak,

Topluma ve çevreye saygılı olmak koşuluyla iş hacmini sürekli genişleterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

Sosyal sorumluluklarımızı ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Ekip olarak çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesini benimseyerek atıklarımızı minimize etmek ve oluşan atıklarımızı çevreye en zararsız hale getirerek kirliliği önlemek,

Mevcut kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak,

İş yerlerimizde iş kazası ve meslek hastalığına yol açabilecek her türlü riski belirlemeyi ve bu riskler doğrultusunda önlem almak, tüm çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmek, kendilerine ve ailelerine ait gelecekte oluşabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek,

Bilginin işlendiği alanlarda bilginin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla gerekli fiziksel ve çevresel güvenlik önlemlerini almak,

Veri bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve gizliliğini sağlamak,

Müşterilerden gelen geri dönüşleri şeffaf, adil, objektif ve gizlilik ilkelerine uygun olarak ele almaktır.

 

Şirket Müdürü

YEDİC MÜHENDİSLİK 9-1.jpg
YEDİC MÜHENDİSLİK 14-1.jpg
YEDİC MÜHENDİSLİK 27-1.jpg
YEDİC MÜHENDİSLİK ISO 45001-1.jpg
YEDİC MÜHENDİSLİK ISO 10002-1.jpg