Kalite Politikamız

Yedic Mühendislik olarak;

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayışı tüm süreçlerimizde benimsemek,

Maliyet düşürüp karlılığı arttırmak amacıyla ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekle kalmayıp gelişimin bir parçası olmak,

Çalışanların yetkinliklerini en üst seviyede ve en verimli şekilde kullanabilmeleri adına ekip çalışmasına önem vererek Yönetim Sistemlerimizin yapısını ve işleyişini sürekli iyileştirmek,

Kalite bilincini firma bünyesindeki tüm çalışanlara aşılamak,

Sorumluluk bilinci yüksek tedarikçilerle çalışmak,

En uygun ve doğru biçimde, doğru zamanda, en ekonomik çözümleri üretmek,

Yürütülen projeleri; zamanında, teknik yeterlilikleri sağlanarak, bütçe aşımı yapmaksızın istenen kalitede sonuçlandırmak,

Yasalara, mevzuatlara ve etik ilkelere uygun davranmak,

Topluma ve çevreye saygılı olmak koşuluyla iş hacmini sürekli genişleterek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı taahhüt etmekteyiz.

Çevre Politikamız

Yedic Mühendislik olarak;

Tüm proseslerimizde çevremizi korumayı ilke edinerek hareket etmek,

Sosyal sorumluluklarımızı ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Başta çalışanlarımız olmak üzere tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunarak bu bilinci geliştirmek, yaygınlaştırmak ve sürdürmek,

Çevresel performansımızı ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek ve bunun devamlılığını sağlamak,

Ekip olarak çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesini benimseyerek atıklarımızı minimize etmek ve oluşan atıklarımızı çevreye en zararsız hale getirerek kirliliği önlemeyi taahhüt etmekteyiz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

Yedic Mühendislik olarak; 

Faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sorumluluğumuzun gereği olarak;

Ar-Ge ofisi ve üretim yerimizde; çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin ve diğer ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek amacı ile yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü önlemi almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gerektiğinde kullanılmasını sağlamayı ve bu bilinci tüm şirket personellerine aşılamayı,

İş yerlerimizde iş kazası ve meslek hastalığına yol açabilecek her türlü riski belirlemeyi ve bu riskler doğrultusunda önlem almayı, tüm çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait gelecekte oluşabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları en aza indirmeyi,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı ve İSG kültürünün oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmayı,

Gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları tahmin ederek durumumuzu gözden geçirmeyi ve sürekli gelişmeyi taahhüt etmekteyiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Yedic Mühendislik olarak; 

Kişisel bilgilerin mahremiyetinin korunmasını sağlamak amacıyla müşteri, tedarikçi ve personel bilgilerinin gizliliğini korumayı,

Bilginin işlendiği alanlarda bilginin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla gerekli fiziksel ve çevresel güvenlik önlemlerini almayı,

veri bütünlüğü, erişilebilirliğini ve gizliliğini sağlamayı,

Bilgi güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymayı,

İş süreçlerimize yönelik bilgi güvenliği risklerini yöneterek sürekli iyileştirmeyi bir ilke haline getirmeyi,

Bilgi güvenliği gerekliliklerinin karşılanması amacıyla tüm çalışanların katılımını sağlayarak çalışanlarımızda bilgi güvenliği bilinci oluşturmayı, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, sürekli iyileştirilmesi, kontrolü ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımlara başvurulacağı taahhüt etmekteyiz.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız 

Yedic Mühendislik olarak;

Müşterilerimize en verimli yöntemlerle ve maliyet azaltıcı politikalarla sıfır hata ilkesi ile ürün ve hizmet sunmayı,

Müşterilerden gelen geri dönüşleri şeffaf, adil, objektif ve gizlilik ilkelerine uygun olarak ele almayı,

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin istek ve ihtiyaçlara geri dönüş süresini en az indirmeyi,

Ürün ve hizmetleri yasal şartlar, kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak geliştirmeyi,

Müşterilerimiz ile uzun süreli ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye yönelik çalışmalar yürütmeyi taahhüt etmekteyiz.

                         

Yönetim Sistemleri belgelerimizi aşağıdaki fotoğraflara tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

YEDİC MÜHENDİSLİK 9-1.jpg
YEDİC MÜHENDİSLİK 14-1.jpg
YEDİC MÜHENDİSLİK 27-1.jpg
YEDİC MÜHENDİSLİK ISO 45001-1.jpg
YEDİC MÜHENDİSLİK ISO 10002-1.jpg