top of page

Hidrojen; amonyak üretimi, metanol üretimi ve çelik üretimi gibi endüstrilerde baskın olarak kullanılır. Yedic Mühendislik, dünyada zaten endüstrilerde yaygın şekilde kullanılan hidrojenin; temiz bir enerji taşıyıcısı olmakla beraber yakıt pili uygulamaları, ulaşım sektörü, doğrudan yakıt katkısı uygulamaları gibi konularda araştırma çalışmaları sürmektedir ve çözüm odaklı işler sunmaktadır.

fotoğraf 4.jpg

Elektrolizör ve Yakıt Pili Uygulamaları

bottom of page