top of page

Basınçlı Salınımlı Hidrojen Gazı Saflaştırıcı

logo_transparent.png

TÜBİTAK 1507: Basınçlı Salınımlı Hidrojen Gazı Saflaştırıcı

Başlangıç Tarihi: 01.09.2019
Bitiş Tarihi: 29.03.2022

Basınç Salınımlı Hidrojen Gazı Saflaştırıcı isimli projemiz; Endüstrilerde en çok kullanılan 3. gaz olan hidrojeni son kullanıcıya hazır hale getirmek için hidrojenin üretim sonrası safsızlıklarını gidermek amacıyla yüksek teknolojiye sahip bir saflaştırma sistemi geliştirmeyi amaçlar. Böylelikle mevcut durumda hidrojen safsızlığına neden olan problemler ortadan kaldırılarak endüstride verimli hidrojen kullanımı daha da yaygınlaştırılacak ve saf hidrojene erişim daha kolay hale getirilecektir. Öncelikle, Türkiye'de hidrojen kullanan petrokimya tesisleri, demir-çelik tesisleri, termik santraller gibi endüstriyel tesislerde hidrojen ihtiyacını karşılamak üzere ilk yerli saflaştırıcı üreticisi olarak piyasaya giriş yapılacaktır, daha sonra da ürün ile uluslararası piyasaya açılmak hedeflenmektedir.

 

Basınç Salınımı Adsorpsiyonu (PSA), hidrojenin saflaştırılmasında kullanılan baskın bir saflaştırma teknolojisidir. Mevcut küresel hidrojen üretim birimlerinin % 85'inden fazlası hidrojeni basınç salınım adsorpsiyonu ile saflaştırmaktadır. PSA sistemleri sonuçları güvenilir, maliyet açısından uygun saflaştırma tekniği olduğu için tercih edilmektedir. Endüstride petrol rafinerilerde, sentez gazından hidrojen eldesinde, kısmi oksidasyon veya gazlaştırma ile hidrojen eldesinde kullanılmaktadır.

 

Basınç Salınımlı Adsorpsiyon döngüsünün tasarımı ve kontrolü; kolon hacmi, hacimsel debisi, döngü süresi, basınç, besleme ve atık gaz oranı gibi değişkenlere bağlıdır. Projemizin Ar-Ge sürecinde bu parametrelerin belirlenmesi için adsorpsiyon izotermleri baz alınarak matematiksel bir model geliştirilecektir. Bu model üzerinden gidilerek en verimli adsorpsiyon döngüsü belirlenecektir. Proje çıktısı olarak hidrojen saflaştırma pazarında yer alacak 50 L/dk hacimsel debiye sahip bir PSA sistemi oluşturulacaktır. PSA sisteminin yurt içinde benzeri olmamak ile birlikte yurtdışında sistem Honeywell, Air Products, Praxair, SINTEF gibi dünya liderleri tarafından kurulmakta ve işletilmektedir.

20220216_134653.jpg
bottom of page